Timplan.

Ämnen Småskolestadiet Folkskolestadiet

Totalt
timantal
lärj.

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Totalt
timant
1:a kl 2:a kl 3:e kl 4:e kl 5:e kl 6:e kl 7:e kl
U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö T
Kristendoms-
kunskap
2 2 - 2 - 2 2 - 2 - 3 3 - 3 - 3 - 17 - 17
Modersmålet   11½   11½     8   10     8   8   8        
    Tal och
    läsövn.
15½ 6 - 6 - 5 5 - 5 - 4 3 - 3 - 3 - 31 - 31
   Skrivning   
   och
   språklära
5½ - 5½ - 5 3 - 5 - 5 5 - 5 - 5 - 34 - 34
Räkn. och
geometri
4 3 - 3 - 5 3 - 5 - 5 5 - 5 - m - 29 - 29
Hembygds-
undervisn.
3 3 - 3 - 1 3 - 1 - - - - - - - - 8 - 8
Geografi - - - - - 2 2 - 2 - 2 2 - 2 - 2 - 10 - 10
Natur-
kunnighet
- - - - - 2 2 - 2 - 3 3 - 3 - h - 13 - 13
Historia - - - - - 2 2 - 2 - 2 2 - 2 - 3 - 11 - 11
  24½ 19½ - 19½   24 20 - 24 - 24 23 - 23 - 24 - 153 - 153
Ämnen Småskolestadiet Folkskolestadiet

Totalt
timantal
lärj.

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Lä-
rar-
tim

Lärjunge-
timmar

Totalt
timant
1:a kl 2:a kl 3:e kl 4:e kl 5:e kl 6:e kl 7:e kl
U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö U Ö T
Arbets-
övningar
1½ 1 1½ 1 1½ 1 1 - 1 - - - - - - 2 - 4 3 7
Teckning - - - - - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 - 6 2 8
Sång 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - 2 2 - 2 - 3 - 9 - 9
Gymnastik
med lek och
idrott
- 1 - 1 - 3 2 - 3 - 3 3 - 3 - 3 - 16 - 16
  3½ 3 1½ 3 1½ 6 5 - 6 - 6 6 1 6 1 6 - 35 5 40
  28 22½ 1½ 22½ 1½ 30 25 - 30 - 30 29 1 29 1 30 - 188 5 193
    24 24             30 30          
Slöjd/flickor - - - - - 4 4 - 4 - 4 4 - 4 - - - 16 - 16
Slöjd/gossar - - - - - 4 4 - 4 - 4 4 - 4 - 4 - 20   20

U = undervisning
T = tysta övningar