Sista klassen i Svartsäter skola 1938

Stående från vänster:
Nils Sjöberth, Kurt Ahlström, Gösta Larsson, Margot Israelsson (Oskarsson), Gösta Johansson, Ingvar Wiström, Inge Hermansson
Sittande från vänster:
Valborg Gylling, Sonja Eriksson, Bojan Magnusson, Dagmar Schön, Siv Hermansson, 
Gunborg Hermansson, Ingrid Larsson