Svartsäter skola ca 1935

Nedanstående namnuppgifter är inte helt säkra. Rättelser och kompletteringar mottages tacksamt.
Stående från vänster:
Gösta Johansson, okänd, Kurt Ahlström, Tage Larsson, okänd, okänd, Greta Edoff, Majken Karlsson
Knästående från vänster:
Inge Hermansson, Gösta Larsson, okänd,Sven Hermansson, Arne Jakobsson
Sittande från vänster:
Dagmar Schön, Siv Hermanssn, Bojan Magnusson, okända
Längst till höger lärarinnan Margot Israelsson (Oskarsson)