Kyrkskolan i Vist

 

Utdrag ur Nisse Sjöberths uppsats om Skolväsendet i Vist:

"Att veta hur den mer eller mindre frivilliga undervisningen såg ut i Vist går ej att helt kartlägga vid den här tiden. Klart är emellertid att ett växande intresse för undervisning fanns. För 1799 anställdes en ambulerande, utexaminerad lärare i socknen, alltså 43 år före den lagstadgade skolstadgan. Det var den då 21 år gamla Salomon Salmoni som började sin lärargärning.

1813 fick Vist sin första fasta skola, fortfarande låg man 29 år före lagen om skolreform. Den skolan var belägen i den då nyuppförda sockenstugan, där numera prof Ludvigssons villa ligger."

 

1875 byggdes en ny skola. Denna byggnad blev lärarbostad när nuvarande skolhus byggdes 1924:

 

vist-sockenskola-1813.jpg (28820 byte)

 

 vist-kyrkskolan-fore-ombyggnad.jpg (67282 byte)

 

Den 9/10 2004 firades skolan 80-årsjubileum med tal av landshövding Björn Eriksson. Den som har en snabb uppkoppling (någon form av bredband) kan klicka på bilden nedan.

 

vist-kyrkskola-landshovding-041009.jpg (27956 byte)


FOTOALBUM