Minnessten över Rengens sänkning uppströms Säby bro. Stenens text lyder:

1857
SÄNKT 5.
6 F