Externa länkar
   
Sveriges Hembygdsförbund Här hittar du hemsidor till hembygdsföreningar i Sverige.
Östergötlands Hembygdsförbund
Här hittar du hemsidor till hembygdsföreningar i Östergötland.
Östergötlands Arkivförbund Information och databas om enskilda arkiv t.ex. föreningsarkiv, företagsarkiv, gårds- och byarkiv mm.
Bygdeband Bygdeband är nu integrerat i Sveriges Hembygdsförbunds hemsida https://www.hembygd.se När du valt förening, klicka på Utforska platsen. Här hittar du berättelser om vanliga människors märkvärdiga liv med över en miljon platser, personer, bilder och dokument.
Kringla I Kringla kan du söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Här hittar du information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.
Minnen
(f.d. Platser)
Minnen är Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen. Här kan vem som helst gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och lägga en bit till det stora pusslet.
Alvin Alvin är en nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats. Den utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin.
Digitalt museum Sök bland ca 2,5 miljoner objekt, foton, föremål m m från våra museer. Hit har också Bild Linköping flyttats.
Bjärka-Säby Egendom  
Bjärka-Säby, Nya slottet  
Stafsäter egendom  
Vårdnäs socken Maud Lindebergs avskrifter av källmaterial om Vårdnäs socken.
Vårdnäs hembygdsförening  
Nättidningen Rötter Sveriges Släktforskarförbund med bl a många databaser, t ex Porträttfynd och Gravstensinventeringen
DIS-Filbyter Dis-Filbyter är en regionförening till släktforskarföreningen DIS med verksamhet i Östergötland och södra Södermanland.
Östergötlands genealogiska förening En regional släktforskarförening för dig som forskar i och om Östergötland
Lantmäteriets Historiska Kartor I det digitala arkivet finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige.
Fornsök
I FMIS, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, finns information om samtliga kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Informationen är nåbar via söktjänsten Fornsök, som är öppen för alla.
TORA

Topografiskt register på Riksarkivet (TORA) är ett projekt som rör Sveriges historiska bebyggelse. Se information om testet: https://riksarkivet.se/tora

Ortnamnsregistret Institutet för språk och folkminnen

Uppdaterad 2023-05-29