Litteratur

Arnborg T. Säby Västerskog. Natur i Östergötland, Göteborg 1949, s 237-244
Brandel S. Bo Jonssons borg vid Bjärka-Säby. Stockholm 1929
Broman A. Om Wists kyrka och ålderdomshem Linköping 1912
Broman A. "Ordningsregler". Ett blad ur Wists kyrkolivs historia från 1600-talet. Linköpings stifts julbok 1921, s 73-77
Broman A. Wists ålderdomshem Linköpings stifts julbok 1912, s 157-168
Broocman C.F. Beskrifning öfver the i Östergötland befintlige Städer, Slott, Soknekyrkor... Orginalutg 1760, Facs 1972 s 297-305
Cnattingius B. Hembygdsrörelsens öden i Östergötland. Svensk Bygd och folkkultur, Stockholm 1947, s 186-188
Cnattingius B Sturefors, Östergötland Svenska Trädgårdskonsten, Del 1, Stockholm 1947, s 101-109
Ekman HenrikDe sista ängarna. Röster från ett landskap i förändring2004
Erixon S. Byar, gårdar och hus under Bjärka-Säby. Nordiska museet, 1984
Forsberg Lillott Sägner och skrönor Utomhuspedagogik 5 poäng, Linköpings universitet
Goldmark Allan Christina Törnflycht och Sturefors Regnbågen 20/11 1976
Hassler O Bokbindare Salmoni och hans brev Regnbågen febr 1977
Hassler O Det legendariska Linköping S 64-87 Salmonibreven
Hofren M. Bjärka-Säby fornhem Stockholm 1925
Hultberg Th. K-son Möte med en Guds trubadur
(om Gustaf Andersson i Berglund)
Linköpings stifts julbok 1970, s 157-168
Hägglund John Kinda Kanals historia Kinda kanals vänner, 1966
Härshammar Elis Östergötland. Frälsefolk och jordaskiften under medeltiden. Sid 14, 16
Jacobsson B. Mandelgren i Östergötland Stockholm 1985
Johansson Håkan Poststationen i Bjärka-Säby 1.1.1900-10.5.1902 Posten i Östergötland
Johansson JoakimKinda kanal och Linköpings hamn. En historisk fotobok.Första delen. 2017.
Johansson S Bjärka-Säby-områdets geologi Stockholm 1924
Julin E Vessers udde. Mark och vegetation i en igenväxande löväng vid Bjärka-Säby Acta phytogeographica Suecia;23, Uppsala 1948
Kaliff Ingela Vad kvinnorna betytt för Sturefors Examensarbete grundskollärarutbildning, Högskolan i Kamar, 1995
Kalm I. Om Vists kyrka Linköping 1945
Kalm I. Vist socken
Kardell L. Markens utnyttjande i jordbruk och skogsbruk under 300 år. Ett exempel från Bjärka-Säby.
Karlsson W. Christina Piper skänker sitt orangeri på Sturefors till akademin 1751 Ur från Lund till Lundagård, Lund 1956, s 103-111
Kinda kanal Östergötlands länsmuseum 1983
Kleist G. Kyrkan, vad är det? Minnesbilder och synpunkter från en kyrkväktare Linköpings stifts julbok 1976, s 27-37
Lagercrantz B. & Eklöf C. Nya slottet i Bjärka-Säby
Lindbärg Pär Industrialiseringen i Vist socken 1860-1900 Betygsuppsats Linköpings universitet
Lindqvist N. Bjärka-Säby ortnamn Stockholm 1926
Lundberg G. Bo Jonsson Grip och Östergötland Eget förlag 1981
Nordin Yngve Sturefors nästa. Nattvakten på Sturefors har inte sett grå frun.  Östgöta Correspondenten 1/4 1950
Natur, kultur. Miljöer i Östergötlands län Länstyrelsen i Östergötland., K 49-K 53
Persson Ola Skolan i Vist Betygsuppsats Linköpings universitet
Persson Ola Eskils ek i Vist Regnbågen 80-03-15
Register till Vist vigsellängder 1640-1863 DIS 1987
Ridderstad A. Historiskt, Geografiskt och Statistiskt.
Del 1: Hanekinds härad s 13
          Kinda kanal s 288-290
Del 2: Stafsäter s 207-208
          Sturefors s 228-229
          Säby s 247-249
          Wists socken s 366-368
Lexikon öfver Östergötland. Norrköping 1875-77Rosman H. Bjärka-Säby och dess ägare Del 1-3 Stockholm 1923-27
Rudin V. Bjärka-Säby och grefve von Saltza Linköpings stifts julbok 1907, s 64-70
Sandahl Harald Promenad i Sturefors Slottspark Regnbågen 24/6 1977
Schnittger B. Bjärka-Säby under forntiden Stockholm 1926
Seiz Heribert

Cedersbergs glasbruk och dess tillverkningar 1781-1838.

Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 1933-1934 sid. 67-142.
Selinge K-G m fl Miljöer att bevara. Kulturlandskapet i Linköpings kommun s 137-145
Sernander R. Bjärka-Säby naturminnen Stockholm 1925
Sernander R. Löfängen i Bjärka-Säbys bebyggelsehistoria Stockholm 1925
Slott och herresäten i Sverige. Östergötland del 1-2 Malmö 1971
Stureforspoesi -86 Sturefors fritidsgård 1986
Svahn WillyKinda kanal - vattenväg och insjövågorÖrebro 2001
Tagesson Göran Arkeologisk undersökning av fornborg i Styvinge 1988
Topelius A-S. Glas från Cedersbergs glasbruk Linköping 1981
Ullén Inga Ett gravfält från äldre järnålder vid Gattorp, Vists sn Östergötland Riksantikvarieämbetet Rapport UV 1984:24
Åberg Alf Fångars elände. S 41-55, 88-89, 118-119. Carl Piper
En kyrkvärdsdag i Wist för 100 år sedan. Östgöta Correspondenten 21/8 1937
Nattvakt berättar. Aska del av arrende. Östgöta Correspondenten 28/12 1949
Ungdomar i Sturefors berättar Sturefors fritidsgård 1985
Sturefors slott Östergötlands bygnadsminnen, s 46-50
Uppdaterad 2018-12-09