Utdrag ur
Ulrika Andersson, Återinvandrarna från Amerika
till Vist socken i Östergötland. 1886-1914

Universitetet i Linköping 1995

 

1 INLEDNING
En Amerikafärd år 1890

Denna berättelse är hämtad ur Edvin Karlsson, Minnen från Vist, Hembygdsföreningen, (1987).

 

2.3 Återinvandrarnas bakgrund

 

2.4 Civilstånd före och efter amerikavistelsen

 

2.5 Yrke före och efter amerikavistelsen