Östgöta Correspondenten 3.8.1921

 

Kyrkoherdeparet Broman firar silverbröllop

 

 

Ett högtidligt silverbröllop firades i torsdags (den 3 d:s) i Vist då kyrkoherde och fru Axel Broman i kretsen av syskon, en talrik skara församlingssbor och andra vänner högtidlighöll årsdagen av sitt 25?åriga, äktenskap. I det för tillfället med blommor och grönt smakfullt dekorerade templet hölls med anledning av dagens betydelse en anslående minnesgudstjänst med altartjänst av pastor Borggård i Linköping, och kyrkoherde Aron Karlsson i Grebo, iförda kyrkans vackra skrudar, och med sång från orgelläktaren av kyrkoherdarne Allard i Örtomta och Cnattingius i Landeryd. Pastor Borggård höll därefter en varmhjärtad predikan "om kärleken det största av allt". Efter ytterligare altartjänst och orgelmusik tågade samtliga till prästgården, där de undfägnades med kaffe m. m., varefter några angenäma timmar tillbragtes i den vackra prästgården. Härvid överlämnades till silverbröllopsparet å församlingens vägnar en vacker minnesgåva, bestående av en silverurna i antik stil med värdefullt innehåll.

En för tillfället sammansatt kvartett av präster underhöll med flera vackra sånger.

Senare på kvällen gåvo kyrkoherde och fru Broman supé, för den trängre familje- och vänkretsen, varvid flera tal höllos och en mängd under dagens lopp anlända telegram upplästes.

 

Inbjudna gäster