Gamla mått och vikter

Aln = 2 fot = 0,5938 m

Ankare = 15 kannor = 39.3 liter

Centner = 42,5076 kg

Decimallinje =(från 1880 talet) = 2,969 mm

Famn (vedmått) = 6x6x3 fot =2.83 m3

Famn = 3 alnar = 6 fot =1.781 meter

Firking se fjärding

Fjärding (spannmål) = halvspann =36,6 liter

Fjärdingkar =kappe= 4,58 liter

Foder (flytande vara) = 360 kannor =942.1 liter

Fot = 0,2969 meter

Glas (sjöterm) = ½ timme

Halvstop = 0,6543 liter

Hästkraft (effekt) =735,5 watt

Jungfru = 1/16 stop = 81,8 milliliter

Kabellängd (sjöterm) = 120 famnar =213,72 meter

Kanna = 1/10 kubikfot = 2,617 liter

Kannland (mark) = 88,15 m2

Kappe = 4,58 liter

Kappland = 154,3 m2

Knop = 1852 meter/timme

Korn = 1/100 ort = 42,5 kg

Kvadratfot = 881,5 cm2

Kvadratrev =10 000 fot2 = 881,5 m2

Kvadratstång = 100 fot2 = 881,5 m2

Kvarter =1/4 aln = 14,85 cm

Linje = strå = 1/12 tum = 2,062 mm

Lispund = 20 pund = 8,5015 kg

Lodd (massa) 1/32 pund = 13,2836 gram

Lås =15 famnar = 28,2 meter

Läst (rymd) varierande i olika varuslag mellan 1,3 – 3,1 m3

Mark = ½ pund = 0,234 kg

Meterfot ( trämått ) = 1/3 meter

Mil(gammal sv) = 10688,5 meter

Nyläst = 10000 skålp. = 4250,76 kg

Oxhuvud (rymd) = 9 fot3 =235,5 liter

Pipa (rymd) = 180 kannor =471 liter

Pot =stop = 1,3 liter

Pund(massa) =0,468 kg

Quintin (massa) = 0,468 kg

Qvarter = ¼ stop = 0,327 liter

Rast = 4 fjärdingsväg = 8-10 kilometer

Ref (rev) =100 fot = 29,69 meter

Rode = stång =10 fot =2.969 m

Sextondel =1/16 aln =3,711 cm

Sjömil = nautisk mil = distansminut = 1852 meter

Skeppund= 20 lispund =170.0303 kg

Skålpund (massa) = pund

Skäppa = fjärding = ¼ spann = 18,3 lit

Span = 9 tum

Spann = ½ tunna =73,3 liter

Spannland ( mark) = ½ tunnland =2468,2 m2

Standard (trä) =5,097 m3

Stop = ½ kanna =1.3 liter

Storhundra (fisk) = 120 st

Streck = kompassens 380 grader delat med 32

Strå = linje = 2,062 mm

Tum = 1/12 fot = 2,4742 cm

Tunna = 48 kannor = 125,6 liter

Tunnland = 14000 alnar2 = 4936,4 m2

Uns = ca 30 gram

Vakt (sjöterm) = 8 glas = 4 timmar

Verktum = 1/12 fot =2,4742 cm

Åhm = 4 ankare = 157,2 liter

Åttondel = 1/8 aln = 7,423 centimeter

 

VAR RÄDD OM DINA GAMLA MÅTT
OCH VIKTER- EN VACKER DAG HAR
DU VÄXT UR DEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Helge Fransson Sturefors
förste APRIL 2000.