Kontra-Bok

för

Klas Andersson Sturefors

med

Anna Ågren Vist

 

 

 

 

I det följande redovisas samtliga "kreditinköp" av familjen Klas Andersson under hela 1902 och större delen av 1903 hos Anna Ågren i Katrinebergs lanthandel.

Webredaktören har ingen uppfattning om hur stor andel av de totala inköpen som dessa utgör. Någon som vet?

 

 

Inköp på kredit 1902-1903

1902 1903

Januari, Februari

Februari, Mars

Aprill, Maj, Juni

Juli, Augusti

Augusti, September

Oktober, November

November, December

December

Januari, Februari

Februari, Mars, Aprill

Aprill, Maj

Maj, Juni

Juni, Juli

Juli, Augusti, September

September, Oktober

Totalt 162:36 Totalt 138:32

Beloppet 162:-  motsvarar i dagens penningvärde 
(uppräknat enligt konsumentprisindex) 7191:-.

Afbetalningar 1901-1902 Afbetalningar 1902-1903

1901

Summa

Okt 26

1902

Jan 27

Aprill 26

Juli 22

Nov 10

 

193:48

25:00

 

30:00

50:00

40:0

48:48

1902

Nov 11

1903

Jan 27

Aprill 30

Maj 13

Juli 30

Nov 6

 

11:52

  

25:00

45:00

15:00

25:00

60:00

 

 

 

denna sida finns en sammanställning av varutyper och inköp för 1902.