Liv och Leverne

Allan Jonsson från Mosshult berättar om sin morfars och mormors liv

Åren för Johan och Clara i Lillsäter blev många och slitsamma. Det var en hård tid, vår Mor brukade tala om hur de, barnen, fick ge sig iväg i tidig morgonstund den långa vägen till skolan, och hur de när de hade slutat skolan för terminen, fick ge sig ner till trädgården till herrgården i Sturefors.

Annie Pettersson

Gunnar Kleist om Annie Pettersson:

"Innan distriktssköterskor tog säte i församlingen var Annie Pettersson räddningen i alla krislägen. Annie var både barnmorska (yrkeskunnig) och så långt hon kunde församlingens livmedikus. Hennes lilla bruna väskan var väl igenkänd av traktens folk.”

Britt Jakobsson berättar om "Mina första år i Källstugan"
Nu skall jag berätta om mina första år i Källstugan. Från det jag kan minnas och senare hört berättats för mig. Mina föräldrar Oskar å Ella Andersson flyttade till torpet Källstugan, då var min bror 9 år. De kom från Furingstad på Vikbolandet år 1929....

Bjälbodrängen - en bondkomiker

Bjälbodrängen, hans riktiga namn var Oscar Herman Johansson, föddes i Wässentorp den 11 mars 1885. Han flyttade hemifrån till Lilla Långnäs 1899 och hade redan då gjort sig känd sig känd som vissångare med egna lite uddiga texter som ofta drabbade personer i hans omgivning. 1906 bar det vidare till ett nytt jobb som dräng i Bjälebo i Söderötrakten där karriären som sjungande bondkomiker tog fart på allvar.

Bjärka-Säby: Medaljörer för lång och trogen tjänst

Klipp ur Östgöta Correspondenten 4.7.1939

Botemedel mot Frossa och Rödsot 1781

Allmogen borde hällre bruka bepröfwade läkemedel än anlita kloka gummor och dylikt då ju den sjuke ofta aflider af deras Qwacksalwerier än af sin sjukdom.

Bouppteckningar

Brandt, Johan Henrik (1740-1775)

Detta namn blottar ett livsöde som börjar i lycka och glädje men slutar i djup tragedi.

Bröllop i Risnäs Överby ca 1924
Det lekfulla barnet
Om att vara barn i början av 1900-talet berättar Anette Andersson i ett examensarbete.
Edvin Karlssons i Stohagen krönika edvin-karlsson-janne-signe-hastar-andeback-1930.jpg (51394 byte)
Edvin Karlsson berättar: 
Nils Ferdinand Gustafsson emigrerar till USA
Intervju i Corren maj 1950.
Erik Carlsson berättar
om vägunderhåll och rallarebasar

Fattiga och fattigvård i Vist under äldre tid

Den tid vi har möjlighet att se tillbaka på d.v.s. från mitten av 1600-talet och en längre tid framåt synes det, som om tiggeriet varit det vanliga sättet för helt utblottade människor, att skaffa sig livets uppehälle.

Maria Gustafsson berättar:

Frälsningsarméns  årliga besök

Alla har vi våra minnen från tidiga barnaår. Det som jag vill berätta om, gäller Frälsningsarméns årliga besök i Sturefors, just på midsommardagen. Det kanske inte är så många kvar i livet, som kan berätta om hur det var, den där märkliga dagen, då "Frälsiskåren" från Linköping kom och förgyllde tillvaron för många människor i Sturefors.

Föreningar
Axel Broman, kyrkoherde:
Församlingsliv i Wist socken under äldre tid.
Gunborg Kaliff berättar om sin barndom och ungdom i Husby

Gunnar Kleist om den tid som gått

Denna återblick gör inte anspråk på att vara upplysande och lärorik. Den är en enkel vardagsmänniskas självupplevelser, funderingar och iakttagelser, lösryckta ur minnenas bok. 

Nedtecknat 84-10-20

Gunnar Kleist: Vid JUFs luciafirande i Vist Församlingshem 1961  
Gunnar Kleist: Sång till Hembygdsföreningen  
Gunnar Kleist: Sång till hembygden 1961  
Gunnar Kleist: Sockenhistoria del 1, sång (860210)  
Gunnar Kleist: Sockenhistoria del 2, sång (860402)  
Gunnar Kleist: Pensionärsbröder, sång  
Gunnar Kleist: Lilla syföreningens auktion den 21 mars 1987.  
Gunnar Markman: Detta är skrivet av Christina Gustavsson, barnbarn till Gunnar, efter berättelse av barnen Bertil Markman och Gunnel Falk samt en del av Christinas minnen.  

Gymnasist- och studentmöte på Bjärka-Säby den 14-19 juni 1904

Ett Nordiskt gymnasist- och studentmöte med kristligt program med föredrag i religiösa och sedliga ämnen av framstående talare och under kamratligt umgänge utbyte av tankar i livets högsta frågor. 

Inbjudan hade utgått till abiturienter och studerande i kl VI och VII vid läroverken i norra och mellersta Sverige. Vidare väntades deltagare från Norge och Danmark. Omkring 140 deltagare kunde beredas plats.

Halvar Jungenfeldt, inspektor på Sturefors, 50 år 1944

Bild från bjudningen som inspektor Halvar Jungenfeldt hade med anledning av sin 50-årsdag 1944.

Hemslöjd

Tygprover

Hemslöjdsutställning 1911 (Brita Petersson)

Ingela Kaliff, "Vad kvinnorna har betytt för Sturefors".

Examensarbete, 5 poäng, på grundskollärarlinjen Högskolan i Kalmar, ht 1995

Ivan Thorn om sitt första jobb som 15 åring på Sturefors gård

Arbetsdagen började klockan 7. Då skulle alla anställda som jobbade inom jordbruket vid gården vara samlade i stallet, eller sommartid på bänken utanför. Det var noga med var på bänken man satt. Först på bänken satt förköraren, det var på min tid Johansson i Kullen. Som andre man satt Samuelsson i Hökhult, sedan följde de övriga gifta körkarlarna och dagsverkstorparna som även hade sina torp att sköta. Längst bort satt vi pojkar, jag var då 15 år.

Ivar Johansson berättar, den 23/10 1971, något om Lövingsborg, Björkelund, Eriksholm och Filbacken.

Jordbruket i Bjärka-Säby på 1870-talet
Muntliga meddelanden av riksdagsmannen Carl-Johan Jonsson i Skog, född 1845. Upptecknade den 5 augusti 1915 av Natan Lindqvist.
Karin Druid från Sturefors erövrar hederspris i SM i gardinvävning 1974. 
Karin var enda pristagare från Östergötland framgår det av en utställning av länets bidrag till SM hos hemslöjden i Linköping. Det är en enkelt raffinerad gardin i naturfärg randat i olika bruna nyanser som gav Karin Druid hederspriset.
Kontra-Bok
På dessa sidor redovisas samtliga "kreditinköp" av familjen Klas Andersson under hela 1902 och större delen av 1903 hos Anna Ågren i Katrinebergs lanthandel
Kyrkoherde Bromans silverbröllop i Sturefors1921

Maja i Solebo berättar:

Midsommarfirande vid Sturefors

Själva ordet midsommar bär inom sig så många minnen och upplevelser, så det kunde bli en hel bok. När man tar ordet midsommar i sin mun, så känner jag dofter, smaker, känslor, hör musik, bär ett barn i magen, känner förhoppningar, kärlek, olycklig kärlek, m m, m m. Om jag närmare skulle beskriva de midsomrar som jag upplevt alltifrån barndomen, hänger de intimt samman med Sturefors.

midsommar-sturefors-662.jpg (56218 byte)

 

Mått och vikter
Märta Almqvist berättar om sin barndom som nyinflyttad i Sturefors.
När elen inte fanns
Prästgårds Kjällsätter
100 år med samma släkt i torpet Prästgårds Kjällsätter.
Ransoneringstider

ransoneringskort.jpg (250360 byte)

Stinas Berättelse
Utmed vägen Vist vägkors- Stavsäter ligger den gamla gården Ebbetorp. Den har varit i samma släkt sedan 1600-talet fram till den senaste brukaren Göthe Gustavsson med hustru Ebba.
Våren 1990 skrev Göthe och hans syster Stina en uppsats om livet på Ebbetorp. Bara ett fåtal finns kvar i hembygdsföreningens stuga Bomtorpet, varför en del citeras i denna datorutskrift.
ebbetorp-flygbild.jpg (63897 byte)

Sture Prebert: som jag minns dem - - -

Några minnesbilder från Vist kyrkby på 1930-talet. Anteckningar, gjorda av Sture Prebert i mars 1998.

Sture Prebert fortsätter berätta - -

Minnesbilder från Vist kyrkby på 1930-talet. Anteckningar, gjorda av Sture Prebert i april 2003.

Sundhetsnämndens protokoll, 1831, 11 sept, vid extra sockenstämma med Vists socken.
Sundhetsnämnden på den tiden motsvarade i någon mån hälsovårdsnämnden av idag, men hade speciellt uppgiften att bevaka kolerasmittan i området.
Tjärbränning
Gustaf i Berglund berättar om tjärdalen i Berglund.
Ur Tyra Karlsson anteckningar.
Torparliv
Mor Anna-Lotta i Hagen berättar för Tullia Lundblad
Tullia Lundblad
Tillsammans med Edvin Karlsson den flitigaste upptecknaren av folkliga berättelser. En mycket kort biografi plus ett antal uppteckningar varav de flesta på östgötamål.
tullia-lundblad-1898.jpg (30231 byte)
ur Tyra Karlssons anteckningar: Om en luftballong...
Fridhem även kallat Norrstugan (ca. 300 m. VSV om Toketorp) bodde Rusell. Han var bl.a. spånspingare. Han hade en hushållerska som hette Tilda Norr. En gång fick hon se en luftballong som flög över trakten. Hon trodde knappt sina ögon. ”Titta” skrek hon, ”bina svärmer i Toketorp, å di ha taje kupa mä sej”.
ur Tyra Karlssons anteckningar: Om ett "solur"...
Knaggelsten. De var så fattiga så de hade inte klocka. De skar ut märken i fönstret så att gubben på solens ställning kunde se när det var dags att gå till herrgårn.
ur Tyra Karlssons anteckningar: Den döde bad om hjälp...
Murare-Jans stuga. En kväll när nattvakten skulle gå till sin tjänst fick han se murarn stå utanför sin stuga och vinka ivrigt åt honom att komma. Nattvakten hade dock inte tid utan skyndade vidare. På morgonen, när han gick hem, såg han åter på avstånd hur Jan vinkade och tydligen ville honom något. Hemkommen sade han till hustrun: ”Jag måste nog gå över till Jan och höra efter vad han vill för något”. Borta hos Jan var emellertid allt stilla och tyst. Dörren var låst, men det kändes en egendomlig lukt, tyckte han. Nattvakten lyckades lirka upp låset och tog sig in i stugan. Där låg Jan framstupa i den öppna spisen och hade säkert varit död i åtta dagar.   -   -   Det var den döde som bett om hjälp och så enträget sökt påkalla hans uppmärksamhet.

Tvättstugor

Maja Lindholm berättar.

I början av 1940-talet tog montören Axel Forsling (som var anställd vid Bjärka-Säby gård) initiativet till att bilda en andelstvättstuge-förening där vi som bodde i Hovetorp och Bjärka-Säby fick köpa andelar. En andel kostade 25 kronor, vilket var mycket pengar på den tiden. 

bjarka-saby-tvattstuga-030329.jpg (18810 byte)
Utvandring från Vist till Amerika
Varg i Markustorp
Ur Östgötacorrespondenten 1945-06-26
Vädermärken
Mor Anna-Lotta i Hagen berättar för Tullia Lundblad
Vägarnas vandringsmän
Målarmästare Samuel Göransson berättar om några av vägarnas vandringsmän han minns från sin barndom. En del av dem var vandrande gesäller som dragit genom Europa.
luffaren-artur-lindeborg-sg-1925c.jpg (18900 byte)

Vävning/vävprover

Samlingar av vävprover i Fornhemmet katalogiserades av en studiecirkel vintern 1979-80. Medlemmar i cirkeln var Maj Jonsson, Stina Andersson, Karin Druid, Ingegerd Drotth Anette Jonsson och Birgit Hackl. Provbitarna hade insamlats vid Manne Hofrens undersökningar i början av 1920-talet .( Boken om Bjärka-Säby Fornhem kom ut 1925 ) Proverna har lagrats i en låda med Hofrens anteckningar om ålder och ursprung. Detta har kunnat bekräftas av bl.a. Rune Sandströms uppgifter om ett hästtäcke med nr Kypert 1389.

Åkroken, en berättelse
I hembygdsföreningens arkiv finns flera lokala historier om enskilda gårdar samt brukarnas liv och historia. En av dessa berättelser handlar om gården Åkroken, ägd av Bjärka-Säby, och, som namnet anger belägen där Stångån gör en skarp krök.
Uppgiftslämnare är Brita Kindvall född Ström.
akroken-250-hh-001102.jpg (31205 byte)

Återinvandring från Amerika

Utdrag ur
Ulrika Andersson, Återinvandrarna från Amerika
till Vist socken i Östergötland. 1886-1914
Universitetet i Linköping 1995

Ölbryggning
Mor Anna-Lotta i Hagen berättar för Tullia Lundblad
Östgötsk ordlista

Uppdaterad 2018-04-16