TORPARLIV
Mor Anna-Lotta i Hagen berättar för Tullia Lundblad

Löpet dä va allt lickre förr än nu. En to löpmagen på en späkalv som en hade. slakte. å så skulle en törke den. Sän när en skulle te å oste då klippte en ihop en lapp å la i vatten eller mjölk å dä va skarpt. Te jul la en lite krydder i ostmjölka å dä lukte så gött å kryddera. Om en hade en konjaksslick å slo i, så va dä bra. Mejeriost kan allri bli så bra, dä ä ju ingen smak in.

50 öre markern ga di å 40 öre för smöret ga di när en åkte te stan å sålde julost. Då kan dä hände att öga ran när en ok hem.

Ja kan inte vete hur dä kom te att alle mänsker va så fattie. Dä va nog skattera som va så skarpe. Nu klager di, dä ä syndit, nu när di har så store löner å inkomster. Vi gjorde 300 dagsverke å 136 hjälpdagsverke för Hagen. Å di feck hägne 150 hot gärsgål å gräve 150 famne dike. Å dä va inte nog mä dä utan så feck vi gå te basta å bryte ett punn lin. Då feck en lägge å klocka fyre å hålle oss mä massäck. Å sen feck en gå te Säby å häckle linet. Å när en fått häckle då feck en ta emot ett punn blåner å spinne. Å dä hade en inget för. Nu gör di 5 dagsvärke i vicka å dä ä allt. Dä va rätt, vi hade Herrgålshumpen också te slå å bärje. Då feck en bude ihop en tie personer å sen feck dä löv å bli lite kalas ätteråt. Å sen feck en löv te törket å köre fram ett te Säby. Å fyre tunnlann sä feck en meje å åt dom. På våra feck gubben hålls så där en 30 dage mä två oxe å köre ut gössel. ( Hagen var på 26 tunnland-13 hektar-, betesmark inräknat )

Barna å ja feck träle hemme men ja hade mett goe humör så dä geck rätt bra. Sovninga va ofte ett par tri timme på natta sommerti. Dä va dom som haddet värr. Persson i Lille Tolemåla hade älve barn å e ko. Ja kan nog erkänne att ja hattet bra egentlin.Dä faller mej så lessamt te höre alle klage på att di inget har. Di vet ju inte hur bra di haret. Barna vill inte att en ska tale om dä här. Då går di ut. Men Gud har inte glömt mä än fast ja sitter här å ä den sämste.

Överfört till datorhantering i oktober 2000.
Helge Fransson.