Utvandrare från Vist 1850-1930
av
Tore Omert, Allan Andersson, Birgit Hackl, Maj Jonsson, Inger Strömberg, Ingmar Carlsson och Tage Ekdahl