Ljudfilsarkiv

Föreningen har ett arkiv av kasettband, inspelade av medlemmar och med lokal proveniens. Här på hemsidan presenterar vi utvalda digitaliseringar (mp3-format). (Vi beklagar att ljudkvalitén stundtals är dålig och att vår kunskap om bandens tillkomst är bristfällig.)

Plats i arkivet Innehåll Speltid Datum Proveniens
Band 01_sida 1

Samuel Göransson, Kvarntorp, Ella och Per Herrström berättar. 00:35:36 1972. Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 01_sida 2

Karl och Linnea Sjöbert i Stavsäter intervjuas av Tyra Karlsson och Signe Andersson. 00:47:51 1973-10-27 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 02_sida 1

Arvid Tilly, son till fiskare vid Bjärka-Säby, berättar om fiske, fiskemetoder och boende i Säbybro mm. för Signe och Tyra. 00:47:21 1974 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 02_sida 2

Arvid Tilly, son till fiskare vid Bjärka-Säby berättar om fiske, fiskemetoder och boende i Säbybro mm för Signe och Tyra. 00:28:11 1974 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 06_sida 1

Inspelat radioprogram, TRU-kursen Bygd i förvandling, Östergötland 00:48:26 Inspelat radioprogram
Band 06_sida 2

Inspelat radioprogram, TRU-kursen Bygd i förvandling, Östergötland 00:48:12 Inspelat radioprogram
Band 07_sida 1

Inspelat radioprogram om bergtäkten i Styvinge. Intervju med Ola Persson, Mats Persson, Lennart Göransson, Sven Noreen och B Helmfrid. 00:24:55 Inspelat radioprogram
Band 07_sida 2

Henry Sundström i Mörketorp berättar om sin gård, sitt liv och läser dikter. Från en exkursion med studiecirkeln Bygd i förvandling den 8 juni 1979. (Några dikter i filens slut tycks ha lagts till vid ett senare tillfälle). 00:38:35 1979-06-08
Band 08_sida 1

”Risnäs-kvällen” 00:19:20 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 10_sida 1

Tyra Karlsson intervjuar Stina Hermansson, Björksäter. 00:46:18 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 11_sida 1

Tyra Karlsson intervjuar Ivar Johansson i Kröken. Närvarande även Ingrid och Ingmar Carlsson i Styvinge 00:23:38 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 12_sida 1

Inspelat radioprogram, TRU-kurs, avsnitt: Vattenväg, landsväg, Odens väg; när järnvägen kom till Kisa. 00:41:15 Inspelat radioprogram.
Band 12_sida 2

Ragnar Törnqvist berättar för Tyra Karlsson om när fackföreningen bildades i Vist. 00:48:49 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 13_sida 1

Tyra Karlsson samtalar med fru Granberg i Visthemmet. 00:31:31 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 13_sida 2

Tyra Karlsson samtalar med fru Anna Pettersson Visthemmet. 00:39:02 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 14_sida 1

Möte med f.d. elever vid Bjärka-Säby lantbruksskola. Oscar Ekman informerar om godsets utveckling under senare tid. 00:45:21 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 14_sida 2

F.d. elever vid Bjärka-Säby lantbruksskola berättar för Tyra Karlsson. 00:20:52 Inspelning av Tyra Karlsson.
Band 15_sida 1

Ljudupptagning från studiecirkel, avsnitt Kringstorp. Deltagare, bl.a. Brita Petersson, Olga Johansson, Sten X och Ingmar Carlsson redovisar studieresultat 00:52:42
Band 16_sida 1 och 2

Sveriges lokalradio. Bjärka-Säby Fornhemmet 1986-07-09. Åke o Britta Petersson berättar. 00:49:45 1986-07-09 Inspelat radioprogram.
Band 17_sida B

Konstnären Per Göransson berättar minnen från Cedersberg och trakten däromkring. Inspelat på Gunnarsbo. Deltagare Eli och Per Göransson, Ingrid och Ingmar Carlsson och Anna-Britta och Gösta Baumgart. Anm: Ett mycket intressant band! / HH. 00:26:31 1995-08-22.
Band 18_sida 1

TRU-kurs. Slut program 5. Ragnar Törnqvist. Allan
Andersson i Ullstämma norrgård berättar för Ingrid Hagström. Anm: Ett mycket intressant band! / HH.
Inspelat radioprogram
Band 19_sida A

Ivar Johansson ”i Kröken” berättar Lövingsborgs historia. 00:28:32 Inspelning av Mats Persson
Band 20_sida A och B

Diverse låtar spelade på fiol av Holmfrid (”Hoffe”) Wiqvist. 00:47:26 1986
Band 21_sida A

Lennart Angvik: Den första gång jag såg dig, sov på min arm, Rönnerdahl(Taube)
Viston: Uti vår hage, Fjäril vingad (2:dra versionen), Höga berg o djupa dalar, Ormbunken ristar sin ringlande topp, My Lord what a morning, Nu sjunger fåglar på gröna grenar, Där går en dans på Sunnanö.
Anm: Bandet är helt oredigerat, innehåller ett antal omtagningar osv. Värt att redigera.
00:38:05 1984-06-12 Inspelning i Sturefors slottspark av Lennart Wetterberg.
Band 22_sida A

Körsång av Ryds + Vists körer. 00:43:22
Band 22_sida B

Körsång av Ryds + Vists körer. 00:07:42
Band 23_sida 1

Hela kyrkan sjunger in julen. Vist kyrka 1982-12-19. 00:29:17 1982-12-19
Band 23_sida 2

Hela kyrkan sjunger in julen. Vist kyrka 1982-12-19. 0:29:10 1982-12-19
Band 51_sida 1

Nils Sjöbert berättar om Vist kyrka. Inledning och avslutning av Hans Eneroth. 00:39:52
Band 51_sida 2

Gunnar Kleist berättar om Vist kyrka. Inledning och avslutning av Hans Eneroth. 00:20:30
Band 60_sida A

Gösta Lundberg berättar om Bo Jonsson Grip och Östergötland på Wist Hembygdsförenings sammankomst i september 1982. 00:37:48 September 1982
Band 60_sida B

Ture Axeling (91 år) berättar om Sörby och Sturefors slott i gångna tider. 00:30:12 1982-05-09 Närradioprogram
Band 61_sida A

Närradioprogram ”Så var det då”. Stina Hermansson berättar om hur det var under Sturefors slott i början av seklet. 00:29:26 april 1983
Band 65_sida 1

Kören 'Viston' sjunger 0:27:59 1984 eller 1985 Okänd inspelning
Band B02_sida A

Svea Andersson berättar om Bjärka tegelbruk, 1920- och 1930-talen.
Ivan Thorn berättar om torp på Sturefors. Anm: Ett mycket intressant band! / HH.
0:40:42
Band B08_sida A och B

Föreningar i Sturefors 1994. Barbro Gustavsson, Stig Jakobsson, Nisse Sjöbert, Bertil Wilhelmsson, Arne Tönnehed (Törnehed?), Hans Eneroth, Bengt Valla, Marita Karlsson. 01:09:26 1994 Inspelat radioprogram.
Band B12_sida A

Vera o Nisse Sjöbert berättar om Whbf övertagande av och planerna för Bomtorpet. Rune Almqvist: Fornhemmet Nisse Sjöbert, Hans Eneroth. Hilding Borg berättar om slagtröskning. Hattparad. Greta Andersson. Sion Brass. Viston. 00:43:29 1989 Inspelat närradioprogram.
Band B13_sida A

Intervjuer med personer som berättar om gången tid. Axel Vistrand, Vist. Emma Gustavsson, Landeryd. Kalle i Kilen. Carolina Carlsson, Stjärnorp. Anm: Ganska dålig inspelningskvalitet 00:27:38
Band B13_sida B

Intervjuer med personer som berättar om gången tid. Axel Vistrand, Vist. Emma Gustavsson, Landeryd. Kalle i Kilen. Carolina Carlsson, Stjärnorp.Anm: Ganska dålig inspelningskvalitet 00:30:25
Band B18_sida A

Ingvar Kristoffersson, Stig Lind, Nils Sjöbert. Prat om Risnäs, Kinda kanal, järnvägen. Anm: Ett mycket intressant band! / HH. 00:47:03
Band B19_sida A

Om 1700- och 1800-talets knektar. Kopia av band
tillhörigt Nils o Vera Sjöbert. Kopierat av HH 2002-05-11.
00:25:07 Radions ”Vetandets värld”.
Lyssna här

Olga Johansson berättar: Barndomsminne vid torpet Berglund 00:02:29 060518 Inspelat av Tyra Karlsson
Lyssna här

August Karlsson, Risnäs Överby intervjuas. Han var född 1882 och avled 1975-02-28 en dryg månad efter inspelningen. Anm: dålig ljudkvalitet 00:09:20 1975-11-01 Intervjuare Bernt Kristoffersson

 

Uppdaterad 2023-04-02