Granen vid Cedersberg

 

 

 

 

 

cedersberg-helfigur-hh-000417.jpg (349088 bytes)

Läge
Granen växer i gles skog bestående av asp och gran något hundratal meter från åkermark.

Storlek
Granen är förmodligen Sveriges grövsta med en omkrets av 425 cm och en höjd av ca 25 m.

Flora
På våren blommar bl a blåsippa, vitsippa, gullpudra, tibast och lungört.

Övrigt
Växtbetingelserna tycks vara goda. Alldeles intill vår gran finns stubben efter en relativt nyligen fälld dito med en diameter av ca 100 cm (innanför bark). Denna har endast ca 85 årsringar vilket borde innebära att vår gran är ca 115 år gammal.

Bilderna är tagna fm 000417.