Aspar vid Gunnarsbo

 

 

 

 

 

aspar-gunnarsbo-011209.jpg (57897 bytes)

Läge
Aspen växer i mycket vacker betad hagmark ca 300 m öster om Gunnarsbo.

Storlek
Aspen är förmodligen Sveriges grövsta med en omkrets av 380-390 cm och en höjd av dryga 20 m. I samma hage finns flera andra grova aspar varav den näst grövsta är ca 350 cm i omkrets.

Övrigt

Gunnarsbo ligger ca 3 km sydost Bjärka-Säby i ett vackert haglandskap. Den stora eken finns i skogsbrynet alldeles söder om gården och gölen ligger ca 500 öster om gården

ek-gunnarsbo-670-011209.jpg (61295 bytes) gunnarsbo-slade-011209.jpg (50896 bytes) gunnarsbogolen-011209.jpg (28414 bytes)

Gunnarsboeken ca 670 cm

Gunnarsbo

Gunnarsbogölen

Samtliga bilder från 01-12-09