Natur i Vist

 

Vist socken

Läge, Topografi, Geologi, Hydrografi 

Ur Bengt Nilssons examensarbete från 1942

 

Vist -Socknen där ån kröker

Examensarbete av Helén Gustavsson

 

Eklandskapet

 

Cedersberggranen

 

Gunnarsboaspen

 

Korallticka

 

Det dömda paradiset

En beskrivning av Stångån mellan Bjärka-Säby och Skorpa som den såg ut före och efter bygget av kraftstationen i Hovetorp 1962.