UR ÖC 1955-05-07

 

Anna Bielke död

 

I sitt hem Norrbyholm, Sturefors, avled på onsdagen fröken Anna Bielke. Hon var född på Sturefors slott 1864 såsom dotter till ryttmästaren greve Thure Bielke och hans maka, f. Fouché d`Otrante. 1913 flyttade hon till det av henne nyuppförda Norrbyholm och bodde där resten av sitt liv.

I sin ungdom mycket aktiv inom skidsport och skytte, blev hon en av initiativtagarna till Vists skyttegille, som senare uppgick i Vist skytteförening. Såsom varm naturvän var hon intresserad medlen i Svenska turistföreningen, Svenska naturskyddsföreningen, Svenska fjällklubben, m. fl.

Fröken Bielke innehade under en lång följd av år uppdraget såsom Riksantikvarieämbetets ombud för Grebo socken varvid hon nedlade ett synnerligen förtjänstfullt arbete, som upphörde först vid 1954 års utgång. Hon stödde vidare fornminnesforskningen i Östergötland genom frikostiga bidrag och medlemskap i Svenska fornminnesföreningen.

Närmast sörjande är syskonbarn och syskonbarnbarn.

 


Anna Bielke fotograferad 1945 av Ernst Manker

Anna Bielke

 

In memoriam

 

Anna Bielke - det namnet ger liksom en återklang av svensk storhetstid. Med sitt nobla och storsinta, men samtidigt anspråkslösa väsen var den nu bortgångna dottern från Sturefors en värdig bärare av det historiska namnet.

-Hon älskade naturen, med insikt skötte hon sin skog, och i sin krafts dagar strövade hon med bössa och hundar gärna omkring i jaktmarkerna.

Hennes färder gick vida, från de soliga länderna i söder till de svenska ödemarkerna i norr, där hon ingående lärde känna lapparnas liv och kynne samt med musikalisk lyhördhet upptecknade deras sånger. Hennes rika ande sökte ej blott naturens skönhet, utan trängde även in i tonernas värld, och för pensel och palett var hon ej främmande.

Anna Bielke ägde hjärtats generositet och trofasthet. Hennes vänner kommer alltid att tacksamt bevara minnet av hennes ädla personlighet.

 

Folke Rudelius

 

Carl-Henrik Berg, Huddinge har försett oss med nedanstående information samt bilden ovan:

Anna Thuresdotter Bielke översatte år 1931 från samiska (!) och gav ut Johan Turis bok "Från fjället".

Det måste ha varit en märklig adelsfröken!