Edvin Karlsson

Boken "Minnen från Vist"

Inledning

Ur Stureforsgodsets historia

En Amerikafärd 1890

I början av maj1890 utvandrade den då 20 år gamle Ferdinand Gustafsson till USA där hans bror redan fanns. Han återvände dock till Sverige där han gifte sig och blev brukare av Vreta Övergård 1.

När det var ostgänge

HÄRI TRAKTEN var det brukligt att när man skulle ysta till hus hållet för den kommande vintern, så slogo sig de närmaste hus hållen tillhopa och lämnade mjölk till det hushåll, som var i tur att ysta, allt för att få tillsamman på en gång en större mängd mjölk än vad som kunde fås av korna vid gården. Mjölkproduceringen var på långt när ej så uppdriven då som i våra dagar.

En Konfirmation

Det är rätt länge sedan det hände och handlar om en konfirmand, en flicka, som fick möta åtskilliga svårigheter för att äntligen nå sin konfirmationsdag. Den visar också den fattigdom och de svårigheter, som vi nu inte kan förstå då kunde möta ett konfirmationsbarn.

När herrgårdshumpen slogs
På den slingrande, smala, upptrampade stigen över hagmarken kommer i springande hast en flicka, det är Stina från torpet Dalen. I handen håller hon en papperslapp, humpbudet.

Bröllop på Sturefors

Bröllopet på Sturefors den 10 oktober 1942 mellan Gunilla Bielke ock furst Friedrick Carl Georg Marie Fugger Babenhausen. Edvin Karlsson återger ett brev, skrivet av en åskådare till bröllopet.