Per Göransson

Yrke: Målare, textilkonstnär.
Född: 19240508
Död: 20081225
Familj: Hustru Eli-Marie, tre döttrar och sex barnbarn.
Studier: Konstfack, Stockholm, Statens kunstakademi, Oslo och Accademia di bella arti, Firenze Italien.
Separatutställningar: På flera platser i Sverige, Norge, Italien och Tyskland.
Utsmyckningsarbeten: Flera stora som gjorts tillsammans med Eli-Marie.

 

 

ÖC 1965-mm-dd.

Konstnär med glädje i färgen målar på taket i Vists kyrka


051015

När jag träffar honom första gången sitter han på en ställning högt uppe under taket i Vists nya kyrka och målar Maria i ett fält av sexuddig stjärna. Han måste vara glad i färger, konstnär Per Göransson. För det han skapar i taket går i blått, rött och vitt. Maria i Betlehemsstjärnan har blivit en vacker symbol, skapad av en konstnär, som har en klar blick för färger som värmer och ger ett glatt intryck. Men bakom detta konstnärliga skapande i Vists kyrka ligger ett intensivt arbete.

Högar av skisser har arbetats fram. Många kompositioner har åstadkommits och många penslar har slitits för att få fram de rätta färgerna. Och temat har han hämtat ur bibeln från tredje trosartikeln, den helige andes duva - en vit med gloria. Kanske att det var lättare att som målarlärling ta till penseln och stryka stugorna i sin hembygd, Vists församling. Man behövde då inte tänka på så fina färger, säger han. Men här i taket på Vists kyrka måste det bli färger av mycket hög kvalitet. Visst har det gått åt färger att pryda och smycka ett tak i storlek på 400 kvm. Men jag har hållit mig till de tre färgerna, blått, rött och vitt, och med dessa färger har jag åstadkommit något som jag tycker skapar glädje, ro och eftertanke.
Han stod där högt uppe på sin rullande ställning och målade. Han behövde inte ens flytta på den. Ett rop och andra mannar, arbetande på kyrkgolvet skjutsade ställningen till den nya platsen. Enda störande momentet var nog det dundrande borret i golvet. Men inget störde honom i hans skapande i bilder och symboler. Han arbetade skickligt, och penseln förde han snabbt fram och tillbaka med ett öga då och då på den 6 meter långa arbetsskissen. Han trivdes med sitt kyrktak. Han sysslade med ett kyrkomåleri, som ville ge ett budskap, ett glatt sådant. Och han har lyckats fint, konstnär Per Göransson, i sin hembygds kyrka. 1962 började han skissa upp idén och fortsatte på vintern i konstnärsbyn hemma i Oslo. Hösten 1963 hade han komponerat fram det slutliga förslaget - det som sedan gick till kyrkorådet, domkapitlet och byggnadsstyrelsen. Det blev sedan många arbetsskisser i färger.
Den rullande ställningen byggdes upp vid altaret. I taket växte här fram treenighetens symbol omgiven av evighetens cirkel. I det andra fältet arbetade konstnären fram Den helige ande, som återgivits med en duva, som sitter i en tolvuddig stjärna. Detta symboliserar de tolv apostlarna, när de går ut för att predika evangelium. Så kommer Maria i ett fält med en sexuddig stjärna - Betlehemsstjärnan, över orgeln finns det ett mittfält med en sol, som symboliserar universum. På sidostyckena återfinner man de fyra evangelisterna och de övriga apostlarna. Över huvudet på var och en av dem finns ett attribut, som anger vem det är eller föreställer. I sidostycken har även målats in små symboliska tecken, så att man kan läsa sig till tredje trosartikeln. Ett Mariamonogram finns på ett ställe jämte de fyra urelementen - eld, luft, jord och vatten.

KRISTET BUDSKAP
Det är färgsammanställningen i blått, vitt och rött och innertakets storlek som medverkat till att takutsmyckningen blivit så vacker. Inga störningar har förekommit. Jag fick vara i fred med min Herre under taket, säger konstnären, som betonar att han med sin takmålning velat förmedla ett kristet budskap i symboler och färger till kyrkobesökaren. Präst och församling är för övrigt glada i taket, blir hans slutkommentar.

ÅTTA ÅRS UTBILDNING
Han lärde sig målaryrket grundligt, målade stugor och stugknutar i Vists församling. På konstfack i Stockholm började han 1946 och gick där fyra år. Fortsatte sedan på akademin i Oslo i tre år. For till Florens och gick som ende europé på konstakademin. De andra eleverna kom från Turkiet, Indien och Sydamerika. Men Florensvistelsen var nyttig. Där fick man lära sig de gamla frescomästarnas teknik, säger han. Och ynglingen från Vist har haft framgång. I en skola i Gamlebyen i Oslo har han gjort en stor väggmålning. Fått första pris två gånger tillsammans med sin fru, textilkonstnärinnan Eli Maria Johnsen. Smyckat en skola utanför Oslo med en stor vävnad, där temat var Jordens barn, och sedan vann man den stora tävlingen som gällde utsmyckningen av Stavangers nya moderna bibliotek.
Vists kyrka står nu färdig - invigs av biskop Askmark på påskdagen - med kyrktorn, kyrkklockor och har i innertaket fått en kyrkomålning, utförd av en hembygdens son. Men från den gamla brunna kyrkan har man kvar Madonnan från 1400-talet, som nu fått en plats i den nya kyrkan.
Konstnärsparet Per Göransson och Eli Marie Johnsen utställer nu sina fyra stora gobelänger, skisser, foton, garnmaterial på Kunstindustrimuseet i Oslo och sedan bär det i väg direkt till Stavanger för överlämnande av de fyra gobelängerna. Det blir emellertid en ny utställning i Oslo efter Stavangerbesöket, då utställer Eli Marie Johnsen tillsammans med två andra norska textilkonstnärinnor vävnader.
Ean

 

Östgöta Correspondenten 20040506

80 år och mycket produktiv
"Plankstrykare" blev erkänd konstnär

Ett svensknorskt möte för mer än 40 år sedan på Konstfack i Stockholm blev det lyckliga äktenskapet mellan Eli-Marie Johnsen och Per Göransson. På lördag fyller han 80 år och det firar han med familj och vänner på Gunnarsbo i Bjärka-Säby.

HAR DEN ÄRAN

På den tiden, då de små lantbruken bar sig, var Gunnarsbo en av Bjärka-Säbys arrendegårdar. Nu är den konstnärsparet Eli-Marie och Pers sommarbostad.
Den enkla, lantliga idyllen Gunnarsbo värmer särskilt Per, eftersom Bjärka Säby är hans barndoms hemtrakter. Han föddes och växte upp på närbelägna gården Kvarntorp.
Fadern var målare och anställd på Bjärka-Säby egendom. Det yrket blev också Pers, när både han själv och hans närmaste omgivning, så fort han slutat folkskolan, ville att han skulle tjäna pengar.

Andra talanger
Men den unge målaren på Bjärka-Säby visade på fritiden tydliga teckningstalanger. Det förde honom till nuvarande Anders Ljungstedts gymnasium och en dekoratörslinje. Efter en tid i den utbildningen, sa en av lärarna:
- Du ska till Konstfack
Efter en tids debatt i det göranssonska hemmet sökte Per den rekommenderade utbildning och kom ganska snabbt in på en återbudsplats.
Resten är en lång och händelserik solskenshistoria. Per lyckades med sina studier. Han finansierade dessa med att på fritiden vara "plankstrykare".
Mötet med textilkonstnärinnan Eli-Marie ledde 1953 till äktenskap. De växande norska intressena gjorde sedan att Per sökte vidareutbildning på kunstakademien i Oslo.

Tre hemmadresser
Strax därefter fick han ett ett-årigt studiestipendium. Det spenderades i italienska Florens. Stipendiet och upplevelserna satte sina spår. Både Per, Eli-Marie och den då växande familjen trivdes utmärkt i Italien.
Nu, cirka 40 år senare, har konstnärsmötet i Stockholm i början på 50-talet, resulterat i att de båda huvudpersonerna har tre hemmadresser på sina visitkort Där står en i Bjärka-Säby, en i Oslo och en i Imperia, som ligger i norra Italien, inte långt från Evert Taubes "Colla Bella", där enligt vistexten "geten skuttar och man kan vandra ostörd utan kläder".

Fortsatt aktivitet
Båda är alltjämt mycket aktiva som konstnärer. I fjol ordnades en utställning, på Charlottenborgs slott i Motala. När jag frågar om han sålde bra, svarar han:
- Det gick ihop.
Han ser på mig på ett sätt, som gör att jag inte frågar mer om ekonomin.
Nu ska det firas på Gunnarsbo. Det blir i år lämpligt på själva födelsedagen, eftersom 8 maj är på lördag. Då kan alla som fått inbjudan, följa Pers eleganta vägbeskrivning till den gamla arrendegården Gunnarsbo
Vid vägs ände ser man först ett stort uthus med ateljéfönster i taket. Då vet man att man har kommit rätt.
BÖRJE GUNNARSSON


Besök hos Per och Elie-Marie 030413