Ur ÖC 2016-07-06


Minnesord över Ingmar Carlsson, 1925 - 2016

 

Ingmar Carlsson

 

En av Östergötlands mest kända lantbrukare, Ingmar Carlsson, på Styvinge gård i Sturefors har i den fagra midsommarveckan gått ur tiden. Hans största intresse förutom lantbruket var naturen, växterna och alla blommor.


Ingmar var med och startade Wist hembygdsförening 1976 där fornhemmet i Bjärka-Säby blev den centrala samlingspunkten och där de gamla husen som flyttats dit från närbelägna gårdar nu renoverades med varsam hand. Där trivdes verkligen Ingmar och ingen kunde som han berätta historien om alla de olika saker som skänkts och sedan många år bevarats där. Ingmar blev efter några år den givne ordföranden i Wist hembygdsförening, en befattning som han innehade tills för cirka fem år sedan då han i stället valdes till hedersordförande.

Posten som studieansvarig i Wist LRF blev han vald till 1955, en syssla som han innehade i nästan 60 år. Ingmar brann för studieverksamhet och hade alltid nya idéer. En kurs 1990 om maskinkostnader lade grunden till ett fruktbart maskinsamarbete mellan bönderna i trakten.

En enastående föreningsmänniska som varit med på hundratals olika möten om hembygden, växtcirklar och andra sammankomster har nu gått ur tiden. Vi önskar nu Ingmar en skön vila efter ett långt och verkligt innehållsrikt liv efter vilket han lugnt och stilla somnade in i hemmet på sitt kära Björkbacken i kretsen av sina närmaste.

Vi tror att han redan nu sitter i sin himmel, uppflugen på en traktor och harvar och sår för att sedan skörda allt det fina som han efter 91 års leverne på vår sköna jord har varit med och skapat.


Wist hembygdsförening

genom Rune Sundström och Anders Ekdahl