Karl G Jungenfelt

1931 - 2016

 

Nationalekonom från Sturefors med stor betydelse för svensk nationalekonomi under 1900-talets senare del

  

 

 Karl G Jungenfelt

Professor emeritus Karl G Jungenfelt

Karl Gustav Jungenfelt föddes 1931 som Karl Gustav Johansson och växte upp i Sturefors i Östergötland. Karls far var inspektor på Sturefors gods. Redan i folkskolan i Surefors visade Karl Gustav studiebegåvning och i gymnasiet i Linköping gick han reallinjens matematiska gren, en utbildning som gav en utmärkt grund för en blivande nationalekonom.

Karl G Jungenfelts framgångsrika levnadsbana har uppmärksammats i tidskriften "ekonomisk debatt" nr 5 2021, ledande forum i Sverige för bred presentation av ny, svensk nationalekonomisk forskning. "Ekonomiporträttet - Karl G Jungenfelt" är skrivet av nationalekonomerna Peter Englund, Henrik Horn och Mats Persson och ger en bred och uttömmande beskrivning av vår hembygds kanske inte så kända men betydelsefulla son. Med tillstånd av författarna läggs beskrivningen upp på vår hemsida.