Minnesord

Märta Sundgren

1917-2004

 

Märta kom tidigt med i JUF:s, Hushållsnämndens och Studiefrämjandets studiecirklar. Hon var även i många år en given studieledare i olika ämnen. 

I forskning om bygden var det viktigt att föra anteckningar även om minnet var gott. Det förstod Märta. Nu efteråt gläds vi åt resultaten från dessa fina forskningar. En del av dem finns på hemsidan, flera finns i Hembygdsföreningens 10-årsskrift. Många intressanta berättelser från vår socken finns nu bevarade för framtiden.

När nu Märta lämnat oss vill vi minnas henne som en hängiven medlem.

 

Wist Hembygdsförening

Den 12/2 2004

Styrelsen

 

Märta Sundgren föddes 1917 i Simonstorp där fadern var banarbetare. 1938 gifte hon sig med Gunnar Sundgren och paret flyttade samma år till Sturelid i Sturefors.

I samband med att Märta flyttade till serviceboende på Åleryds sjukhem överlämnades till Wist hembygdsförening ett stort antal pärmar innehållande klipp ur ortens tidningar samt inte minst Märtas egna utskrifter ur olika arkiv.

För att hedra det arbete hon lagt ner, har ett antal medlemmar samlats i Bomtorpet för att främst skriva av hennes egna skrifter i digital form. Gruppen har också gått igenom de pärmar som innehållit tidningsurklipp och satt in de klipp som berört Vist i separata pärmar.