Allan Andersson
In memoriam

 

Vi är tacksamma för Allans stora och betydelsefulla insatser inom vår hembygdsförening. Fornhemmets upprustning och skötsel låg honom varmt om hjärtat. De vackra hägnaderna kring hela området och hans noggranna dagboksanteckningar vittnar bland mycket annat om detta. Vårt forskningsarbete om bygden och all annan verksamhet inom föreningen bär mycket av Allans prägel. Vi bevarar Allan i ljust minne.

För Wist Hembygdsförening INGEMAR CARLSSON

 

 

Biografi

 

Allan Andersson föddes i Horn 1910 och dog 1992 i Sturefors. 1916 kom han med föräldrarna till Övre Ullstämma Norrgård. 

Efter avslutad skolgång arbetade han först hemma hos sin far. 1941 övertog han gården samtidigt som han gifte sig med Stina, f. Gustavsson. 1977 slutade han med lantbruket och bosatte sig i Sturefors. Under många år har han engagerat sig i hembygdsforskning, bland annat var han mycket delaktig i upprustningen av Fornhemmet i Bjärka-Säby.