Minnesord

 

 

1926-2001

 

Nils Sjöberth

En stor hembygdsvän, har lämnat oss.

När vi i Wist Hembygdsförening startade en forskarcirkel om knektarna i Vist socken var Nisse, med sin militära bakgrund, den givne ledaren. Detta arbete resulterade i skriften "Från bondeuppbåd till indelningsverk".

Tack vare Nisse har Hembygdsföreningen tagit över Bomtorpet, som genom sitt läge mitt i Sturefors samhälle, blivit en stor tillgång.

Nisse föddes i Stavsäter 1926 och Stavsäter har han också ägnat mycket tid åt att dokumentera. Bl a har han som ledare för en studiecirkel dokumenterat flertalet torp under Stavsäter.

Mycket av Nisses arbete finns att läsa på föreningen hemsida till vilken han under sitt sista år, trots sjukdomen, var en hängiven bidragsgivare och inspiratör.

Vi minns Nisse för hans engagemang och stora intresse för Vist socken.

 

Wist hembygdsförening

Ingmar Carlsson - Ivan Thorn