Minnesord

Oscar Ekman har avlidit 89 år gammal

 

Agronomen, förre ryttmästaren i kavalleriets reserv, Oscar Ekman, Bjärka-Säby, 89, har avlidit. Han var son till godsägare Oscar Ekman och hans maka Anna, född Sondén. 

Efter studentexamen vid Linköpings högre allmänna läroverk 1931 följde reservofficersutbildning i Skövde och på Karlberg. Därefter studier i England och Tyskland. Under andra världskriget var Oscar Ekman inkallad och anmälde sig även som frivillig till finska vinterkriget. Militärledningen ville dock inte avstå sina reservofficerare i rådande krisläge. 

Han avlade agronomexamen vid Lantbrukshögskolan i Ultuna 1942, blev ämneslärare vid Bjärka-Säby lantbruksskola samma år och rektor för skolan 195 1. Oscar Ekman förvaltade familjeegendomen Bjärka-Säby till 1980, då nästa generation tog över. 

Oscar Ekman var mycket engagerad i kommunala och kyrkliga frågor och var under sina aktiva år bland annat ledamot av Vårdnäs kommunfullmäktige samt ordförande i Vårdnäs kommunalnämnd 1951-63, då kommunen införlivades med Linköping. Han var ledamot av Vist kyrkoråd och ordförande i Vist kyrkofullmäktige 1973-85 och kyrkvärd i Vist kyrka i femton år. Oscar Ekman var även ordförande i Vist-Vårdnäs-moderaterna, ordförande i det lokala Hushållningsgillet 1965-76 samt ordförande i Vist skytteförening i cirka 35 år och vice ordförande i Östergötlands skytteförbund.

Dessutom var Oscar Ekman medlem i en lång rad föreningar. Bland annat Riksföreningen Sverigekontakt och Rotary låg honom varmt om hjärtat. Han stödde generöst många ideella organisationer och välgörande ändamål.

Han sörjs närmast av hustrun Margit, född Hagander, samt barnen Caroline, lågstadielärare, Marie, sjukgymnast, Oscar, civilekonom, och Fredrik, civilekonom, samtliga med familjer.

 

*

 

En lugn och mycket intresserad bygdeman, ett gott stöd, är inte längre med oss i Wist hembygdsförening. Att vara men inte synas var något som gick i arv från tidigare generation. Inget var omöjligt när vi kom och ville ha hjälp. Vår emigrantbok forskades fram i flygeln på Bjärka-Säby. Ekman släppte till lokal och kom ofta in och undrade hur det gick när vi satt där två kvällar i veckan.

Vi glömmer inte när Oscar Ekman delade ut Sveriges första pris i JUF:s rikstävlan Min hemsocken till Paul Aineström.

Uppgörelsen om fornhemmets bevarande vittnar också om Oscar Ekmans intresse för vår bygds historia. Våra varma tankar är hos familjen Ekman på Bjärka-Säby.

ANITHA DAHLSTEDT och INGMAR CARLSSON

 för Wist hembygdsförening