Korta biografier och minnesord över några människor som kommit från eller verkat i Vist

 

 
Albinson Hjalmar 1904 - 1977 åkare och aktiv i Östergötlands åkeriägarförening
Andersson Allan 1910 - 1992 lantbrukare och aktiv i upprustningen av Fornhemmet
Börje i Bäck 1600-tal stenhuggare, tillverkare av predikstolar
Ekdahl Tage 1908 - 1982 lantbrukare, föreningens förste ordförande,
Ekman Oscar 1913 - 2002 agronom och ansvarig för egendomen Bjärka-Säby, aktiv inom politik, kyrkan och en rad föreningar
Gustav i Berglund 1849 - 1918 torpare och författare
Göransson Samuel 1892 - 1981 skulptör och målare
Göransson Per 1924 - 2008 målare och textilkonstnär
Henriksson Selma 1875 - 1956 sjuksköterska och föreståndare för fattigstuga och ålderdomshem
Johansson Olga 1923 - 2012 aktiv i Fornhemmet
Jungenfelt Karl G 1931 - 2016 nationalekonom och professor vid Handelshögskolan
Karlsson Edvin 1887 - 1958 lantbrukare och skribent
Carlsson Victor 1903 - 2010 "allkonstnär"
Carlsson Ingmar
1925 - 2016 lantbrukare och mångårig eldsjäl och ordf i föreningen
Linder Carl Wilhelm 1825 - 1882 domprost och professor
Linderoth Georg/Gustav 1861 - 1945 rallare
Lundblad Tullia 1856 - 1950 anställd på¨Bjärka-Säby, folklivsupptecknare
Omert Tore 1922 - 1992 emigrantforskare
Pettersson Annie 1883 - 1966 barnmorska i Vist
Prebert Sture 1919 - 2017 folklivsupptecknare
Salmoni Salomon 1778 - 1863 lärare och känd för s.k. salmonibrev
Sjöberth Nils 1926 - 2001 hembygdsforskare
Skjöldebrand A. F. 1757 - 1834 general
Skjöldebrand C. E. 1780 - 1817 överste
Sundgren Märta 1917 - 2004 hembygdsforskare
Thegner Olof 1615 - 1689 landshövding
Thuresson Bielke Anna 1864 - 1955 föreningsperson
Wiqvist "Hoffe" Manfred 1909 - 2002 bygdespelman
Wistenius Jonas 1700 - 1777 orgelbyggare, vävare och handelsman