Korta biografier och minnesord över några människor som kommit från eller verkat i Vist

 
Albinson Hjalmar 1904 - 1977
Andersson Allan 1910 - 1992
Börje i Bäck 1600-tal
Ekdahl Tage 1908 - 1982
Ekman Oscar 1913 - 2002
Eriksdotter Hilda Wilhelmina1864 - 1937
Gustav i Berglund 1849 - 1918
Göransson Samuel 1892 - 1981
Göransson Per 1924 - 2008
Henriksson Selma 1875 - 1956
Johansson Olga 1923 - 2012
Karlsson Edvin 1887 - 1958
Carlsson Victor 1903 - 2010
Carlsson Ingmar
1925 - 2016
Linder Carl Wilhelm 1825 - 1882
Linderoth Georg/Gustav 1861 - 1945
Lundblad Tullia 1856 - 1950
Omert Tore 1922 - 1992
Pettersson Annie 1883 - 1966
Prebert Sture 1919 - 2017
Salmoni Salomon 1778 - 1863
Sjöberth Nils 1926 - 2001
Skjöldebrand A. F. 1757 - 1834
Skjöldebrand C. E. 1780 - 1817
Sundgren Märta 1917 - 2004
Thegner Olof 1615 - 1689
Thuresson Bielke Anna 1864 - 1955
Wiqvist "Hoffe" Manfred 1909 - 2002