Syster Selma

 

 

Via Ragnar Persson har Hembygdsföreningen fått en mycket intressant dagbok skriven av syster Selma Olivia Henriksson under de första två decennierna av 1900-talet. Hembygdsföreningen gav ut dagboken i bokform under hösten 2008. Nedan finns en länk till några utdrag av dagboken. Boken kostar 50 kr och kan köpas via föreningens kassör.

 

 

Här kan du öppna en pdf-fil innehållande några korta avsnitt ur dagboken.

 

Selma Olivia Henriksson föddes i Brattfors i Värmland 1875-12-23. Hon utbildade sig till sjuksköterska och blev 1903 ansvarig för Källsäter fattigstuga i Wist.

Efter att ha blivit sjuk flyttade hon vintern 1911 hem till föräldrarna i Brattfors.

Den 1 september 1913 kom hon tillbaka till Wist för att ta över ansvaret för det nybyggda ålderdomshemmet. Den arbetsuppgiften hade hon kvar till sin pension 1942?

När hon började skriva dagbok vet vi inte säkert och inte heller när hon slutade. I denna bok kan vi läsa innehållet i tre fullskrivna dagböcker från åren 1907 till 1916. Selma ger oss en fascinerande inblick inte bara från livet på ålderdomshemmet utan också från samhället där utanför. Selma hade kontakter på alla nivåer i samhället. Socknens riksdagsman och noblessen på Bjärka-Säby och Sturefors gjorde då och då besök på ålderdomshemmet ofta medförande ytterst välkomna gåvor.

Tillvaron på ålderdomshemmet beskrivs naturligtvis ingående och det är svårt att förstå hur hon orkade med det hårda arbetet och alla vaknätter hos sjuka och döende.

Selma var en mycket religiös människa. Hon var frälsningssoldat och en flitig besökare i Hvilans missionshus.

Selma Henriksson fick aldrig någon egen familj. Efter sin pensionering 1942 flyttade hon tillbaka till Brattfors där hon dog 1956.

 

Det måste påpekas att delar av dagböckerna är mycket svårlästa varför det finns en del frågetecken i texten.

 

Uppdaterad 2018-03-19