SÅ BRYGGDE VI ÖL
Mor Anna-Lotta i Hagen berättar för Tullia Lundblad

Först la en sä i vatten ett dygn. Sen feck en ta öppet å lägge na i hög på ett bord å lägge ett skynke över å dä ska va fuktit.

Å sen feck dä växe te åla va så långe som kornet, dä va märket. Sen va dä te elle i ungen å törket. Å så skulle en ta lite vatten å tvättet i för då ble maltet goere. Dä feck inte va för starker värme. Dä feck löv å bli så hårt så en inte kunne bite sönnert.

Sen hade en e kvarn som en malet i. Dä va e vanli hannkvarn mä en sten unner å en över mä pinne i. Å sen feck en dra runt,runt te dä va finmalet. Sen när en skulle brygge då va dä te lägget i en kettel å tömme på kallt vatten. Kätteln ställde en på en brannring i spiseln.

Dä va inte te bju sä ann mä minnre än 30 kanner. Sen bannen ihop halm å la i en så en hade, å så öste en på maltet å öste hett vatten över å lakte ut, som ve en byk. Ville en ha beske påt så to en humle å la mä maltet.

Vi hade en humlegål härnere. Dä tunne rann ut igenom hölet i sån å i e balje, å dä tjocke ga en te krittera. Vörta den koktes sen å dä to en ifrå. När dä hade svalne så dä bare va ljummet la en jäst i å dä feck stå å jäse överbrett. När dä hade jäse som en tyckte så tappte en dä i tunna å så dreckte vi te dä va slut.

En feck jäst i botten å dä bakte en mä, men jäst hade en inte annars, en begagnede jäsdeg. En skrapte tröget när en hade baket å klappte ihop dä mä hännera å törkte dä. Å när en skulle te å bake la en ett i blöt dan inna, dä ble bäste bröt.

Överfört till datorhantering i oktober 2000.
Helge Fransson