Tullia Lundblad 1856-1950

 
Tullia Lundblad 1898 och ganska många år senare

Tullia Lundblad föddes 1856 i Trollhättan, där fadern var präst. Hon tjänstgjorde en tid som lärare i Synnerby Prästgård i Västergötland. Hon blev senare sekreterare hos konsul Oskar Ekman på Bjärka Säby, troligen från år 1900 till Ekmans död 1907. Därefter stannade hon kvar som husmor och värdinna till 1909, då hon flyttade till Solängen på en udde i sjön Rengen i närheten av slottet. Där bodde hon till sin död 1950. Hon är begravd på Vist kyrkogård. 

Hon hade under denna tid inget egentligt yrke, men uträttade en mängd arbeten på godset: höll söndagsskola, var kunnig i läkekonst, var sagoberättare för gårdens barn, var musikalisk och något av en tusenkonstnär. Hon hade god kontakt med de gamla torparna och gjorde en mängd uppteckningar, ofta på folkmål. I godsets arkiv finns flera anteckningsböcker med uppteckningar om seder och bruk, bröllop, begravningar, skrock och helgfirande. Särskilt goda kontakter hade hon med Gustav i Berglund, en religiös tänkare, vars dikter hon upptecknat i stort antal. De finns även tryckta i bl.a. Linköpings Stifts årsbok 1970. 

Sturefors i jan 2002 Helge Fransson

 

Gustav i Berglund

Mor Anna-Lotta i Hagen

Mor Carin

Mor Engström

Mor Johanna

Mor Maria i Solberga

Ström i Brommetorp

Wiström i Stafsätter