Akleja

Bild från Wikimedia Commons.

By User: AnRo0002 , CC0, Link.

  Läs mer på Wikipedia!