Praktbetonika

Bild från Wikimedia Commons. By User: Franz_Xaver CC BY-SA 3.0, Link

Läs mer på Wikipedia!