Trädgårssiris


Bild från Wikimedia. Av Ulf Eliasson. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Länk.

Läs mer på Wikipedia!