Kärleksört

Bild från Wikimedia Commons. Bernd Haynold – Self-photographed CC BY-SA 3.0, Link

Läs mer på Wikipedia!