Klockfunkia

Bild från Wikimedia Commons. By Tadesse, CC BY-SA 2.0 de, Link

Läs mer på Wikipedia!