Höstflox

Bild från Wikimedia Commons. By User: Epibase CC BY 2.5, Link.

Läs mer på Wikipedia!