Bolltistel

Bild från Wikimedia Commons. By Joaquim Alves Gaspar – Own work, CC BY-SA 3.0.

Läs mer på Wikipedia (eng)!