Hässleklocka

Bild från Wikimedia Commons. By Sergey M. Sazhin, GPL, Link

Läs mer på Wikipedia