2. LUNGÖRT

Pulmonaria obscura

Bladen användes som slemlösande mot hosta och lungsjukdom.

Läs mer på Wikipedia!