10. VINRUTA. Svagt giftig!

Ruta graviolens

Kramplösande, svettdrivande, menstruationsbefrämjande, skydd mot pest, brännvinskrydda.

Läs mer på Wikipedia!