13. GAMANDER. Giftig!

Teuerium thamedrys

Mot ischias, vattusot och gikt. Urindrivande.

Läs mera på Wikipedia!