15. RIDDARSPORRE. Giftig!

Delphinium

Urin- och maskdrivande.

Läs mer på Wikipedia!