25. HJÄRTSTILLA

Leonurus cardiaca

Ger stärkande kraft, lugnar hjärtklappning.

Läs mer på Wikipedia!