28. SMULTRON

Fragaria vesca

Linné genomgick en kur mot gikt. Blodrenande, mot gulsot och stenkrämpor, samt förfrysning.

Läs mer på Wikipedia!