29. GETRAMS (Salomos sigill). Giftig!

Polygonatum odoratum

Lades i brännvin till omslag på blåmärken.

Läs mer på Wikipedia!