34. ORMROT

Polygonum viviparum

Intogs som dekokt mot dysenteri, rengöra sår.

Läs mer på Wikipedia!