36. HARSYRA. Giftig!

Oxalis acetosella

Uppfriskande lemonad mot feber, skjörbjugg, gulsot. Blodrenande.

Läs mer på Wikipedia!