37. JULROS. Giftig!

Helleborus orientalis

Urindrivande och laxerande.

Läs mer på Wikipedia!