38. BLODTOPP

Sanguisorba officinalis

Inflammationshämmande, läka brännsår, blodstillande, sårläkande, att läka hemorrojder.

Läs mer på Wikipedia här!